นิวเคลียร์มีโมเลกุลที่ช่วยเปลี่ยนยีน

นิวเคลียร์มีโมเลกุลที่ช่วยเปลี่ยนยีน

นำโดยโซเฟียควินโดดนำทีมโดยใช้ SPRITE เพื่อค้นหายีนที่อยู่ในโครงสร้างโครโมโซมต่างๆ (โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ของดีเอ็นเอ) ร่วมกันรอบ ๆ ตัวนิวเคลียร์ที่เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยีนที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งปิดอยู่ในโครโมโซมต่างๆจะรวมกันอยู่รอบ ๆ ตัวนิวเคลียร์ที่เรียกว่า nucleolus ซึ่งมีโปรตีนปราบปรามในดีเอ็นเอที่ทำให้ยีนปิดอยู่

ตรงกันข้ามยีนที่ใช้งานอยู่ที่ถูกจัดกลุ่มเกี่ยวกับชนิดของนิวเคลียร์ตัวอื่นที่เรียกว่า speccle นิวเคลียร์มีโมเลกุลที่ช่วยเปลี่ยนยีนและทำให้กลายเป็นโปรตีน ผู้เขียนครั้งแรกของการศึกษากล่าวว่า “ด้วย SPRITE เราสามารถมองเห็นโมเลกุลนับพันโมเลกุล – ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ – มารวมตัวกันที่” ฮับ “รอบนิวเคลียสในเซลล์เดี่ยว

admin