‘วิษณุ’ลั่นขรก.4.0ต้องทิ้งนิสัยเช้าชาม-เย็นชาม

‘วิษณุ’ลั่นขรก.4.0ต้องทิ้งนิสัยเช้าชาม-เย็นชาม

  • By :
  • Category : news
  • Comment : 0

“วิษณุ” ชี้ ต้องทิ้งนิสัยเช้ายาม เย็นชาม เพื่อก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 เผยประชารัฐ-นวัตกรรม- ระบบดิจิทัล เป็นเครื่องมือช่วย พลิกโฉมระบบราชการไทยได้ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนารับบราชการ (ก.พ.ร.) จัดงานเสวนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560

โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกับมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0  ตอนหนึ่งว่า ระบบราชการรูปแบบเดิมนั้น การให้บริการมักจำเจ เชื่องช้า ไม่ถูกใจประชาชน เพราะมีกติกา รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ แบบแผนที่ล้าสมัย รวมถึงทัศนคติข้าราชการแบบเดิม คือ ทำงานเช้าชามเย็นชาม ไม่ทันการไม่ทันกิน จึงทำให้หลายฝ่ายเรียกร้องให้พลิกโฉมหน้าระบบข้าราชการใหม่

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ดังนั้นการพลิกโฉมระบบราชการให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 นั้น ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนะคติของข้าราชการ ทั้งนี้ตัวชี้วัดการเป็นระบบราชการ 4.0 คือต้อง เป็นระบบราชการที่เปิดกว้าง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง คือทำอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์ ให้ประชาชนมีภาระน้อยที่สุด และต้องมีขีดสมรรถนะ มีผลตอบแทนที่สูงและทันสมัย ตลอดจนต้องมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้วย  นอกจากนี้สิ่งสำคัญของระบบราชการที่จะเป็น 4.0 ได้นั้น เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วต้นทุนต้องถูกลง ทำแล้วต้องง่าย มีความรวดเร็วกว่าในอดีต เช่น การติดต่อขออนุญาต หรือขออนุมัติ.

“การจะเป็นระบบราชการ 4.0 ได้จะต้องมีตัวช่วย 3 ประการ เริ่มจากต้องมีประชารัฐ คือมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชน หรือภาครัฐกับเอกชน หรือภาครัฐกับท้องถิ่น ประการต่อมา ต้องมีนวัตรกรรมที่คิดค้นขึ้นใหม่มาเสริมสร้างในการปฏิบัติงาน และประการสุดท้าย ต้องมีการนำเอาระบบราชการเข้าสู่ระบบดิจิทัล เพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็ว สามารถนำมาควบคุมการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก็เพื่อต้องการให้เกิดการปฏิรูป และสามารถนำพาประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายวิษณุ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

admin