สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เรียนรู้บทเรียนแห่งพงไพรผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ได้รวบรวมพรรณไม้ป่านานาชนิด ท่ามกลางป่าเขา ลำเนาไพรอันบริสุทธิ์ โดยมี “แก่งส้มแมว” เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่คอยสร้างความชุ่มฉ่ำ ให้กับพื้นที่ โดยภายในสวนป่าแห่งนี้ มีทั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สวนป่า สวนหย่อม และศูนย์จำหน่าย เซรามิกของชาวบ้าน ที่นี่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ

โดยนับเป็นสถานที่ที่รวมพันธุ์ไม้อันมีค่าทางเศรษฐกิจนานาชนิด และเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่ดีเยี่ยมสำหรับคนที่สนใจ เดิมทีนั้นมีพื้นที่เพียง 3,000 ไร่ ต่อมาได้ขยายพื้นที่ โครงการฯ ออกไปครอบคลุมผืนป่าอีก 465,000 ไร่ และได้ผนวกอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 136,000 ไร่ รวมเป็น 601,000 ไร่ในท้ายที่สุด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

admin