สั่ง”การุณ-บุญรักษ์”ทำงานเพื่อเด็ก

สั่ง”การุณ-บุญรักษ์”ทำงานเพื่อเด็ก

  • By :
  • Category : news
  • Comment : 0

“หมอธี”สั่ง “การุณ-บุญรักษ์”ประสานพื้นที่เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ขจัดประเด็นขัดแย้งผู้มีอำนาจแต่งตั้งในพื้นที่ เป้าหมายสำคัญยึดประโยชน์ของเด็ก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร ศธ.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ได้เชิญผู้บริหารแต่ละคนไปรับนโยบาย โดยส่วนของสำนักงานปลัด ศธ. ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของศธ.ในภูมิภาค นั้น รมว.ศธ.ได้กำชับให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) จะต้องทำงานร่วมกันกับผอ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดตาม 6 ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี เพื่อให้ผลของการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นเกิดกับเด็กเป็นสำคัญ

นายการุณ กล่าวต่อไปว่า สำหรับปัญหาข้อขัดแย้งประเด็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 53 ของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่ว่าเป็นอำนาจของ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ขณะที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560  ข้อ 13 ระบุให้เป็นอำนาจของ กศจ. ซึ่งทำให้เกิดความสับสนอย่างมากในเขตพื้นที่นั้น เบื้องต้นตนได้หารือเรื่องนี้ กับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ.แล้ว แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียด โดยจะพยายามแก้ปัญหาเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยยึดเด็กเป็นตัวตั้ง

ด้าน ดร.บุญรักษ์ กล่าวว่า รมว.ศธ.ได้กำชับเรื่องการทำงานกันระหว่าง ศธจ. และ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้ไปดูว่าจะบูรณาการกันอย่างไรให้งานได้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเน้นไปที่การพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น ซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นนอกจากต้องพัฒนาห้องเรียนให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ครูก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยครูต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูที่แท้จริง ซึ่งวันนี้มีความชัดเจนแล้วว่า จะต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน ทั้งสายงานบริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้สอน และบุคลากรอื่นตามมาตร 38 ค(2) ของพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  ซึ่ง รมว.ศธ.ได้ให้นโยบายแก่สถาบันคุรุพัฒนาว่า ให้จัดหลักสูตรที่จะรองรับเรื่องของการพัฒนาครูบุคลากรแต่ละสายงานแล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

admin