สายพ่วงใช้ถูกไม่ไหม้ไม่ดูด

สายพ่วงใช้ถูกไม่ไหม้ไม่ดูด

ชุดสายพ่วงหรือปลั๊กสามตา เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยต่อพ่วงปลั๊กไฟหากใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ชุดสายพ่วงหรือปลั๊กสามตา เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยต่อพ่วงปลั๊กไฟหากใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ และก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้เพื่อความปลอดภัย

ปภ. ขอแนะการใช้งานและข้อควรระวังในการใช้งานชุดสายพ่วง ดังนี้การใช้งานชุดสายพ่วง ตรวจสอบชุดสายพ่วงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเต้ารับและเต้าเสียบต้องไม่หลวมหรือหลุดง่าย สายไฟไม่มีรอยปริหรือแตกรวมถึงขั้วของเต้าเสียบและเต้ารับต่ออย่างถูกต้อง เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับชุดสายพ่วง โดยไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าจากนั้นจึงเสียบปลั๊กไฟของชุดสายพ่วงเข้ากับเต้ารับบนผนัง ถอดปลั๊กไฟชุดสายพ่วงทุกครั้งหลังใช้งานโดยปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กไฟชุดสายพ่วงออกจากเต้ารับบนผนังไม่เสียบปลั๊กไฟชุดสายพ่วงทิ้งไว้เป็นเวลานาน เพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้กรณีพบสิ่งผิดปกติขณะใช้งานชุดสายพ่วง อาทิ สายไฟร้อน มีเสียงดัง เกิดประกายไฟ ให้หยุดใช้งาน พร้อมปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าและดึงปลั๊กไฟชุดสายพ่วงออกทันที ข้อควรระวังในการใช้งานชุดสายพ่วงไม่ใช้งานชุดสายพ่วงในพื้นที่เสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะบริเวณใกล้แหล่งความร้อนเพราะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ บริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกทำให้เกิดความร้อนสูง รวมถึงบริเวณพื้นที่ชื้นแฉะ เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจะถูกไฟฟ้าดูดได้ ไม่ใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดพิกัดของชุดสายพ่วงและเต้ารับบนผนังเพราะหากใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาด จะทำให้เกิดความร้อนสูงส่งผลให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้ได้ ไม่นำชุดสายพ่วงที่ชำรุดมาใช้งาน อาทิ เต้ารับหรือเต้าเสียบมีรอยไหม้ ฉนวนหุ้มสายไฟแตก ขาปลั๊กหลวมเพราะจะก่อให้เกิดอันตราย ไม่ใช้ชุดสายพ่วง กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลา อาทิ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำเย็น เพื่อความปลอดภัยควรติดตั้งปลั๊กไฟแบบถาวร จะช่วยป้องกันสายไฟเกิดความร้อนสูงทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

admin