Category: health news

หลังจากกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ทำให้โครงสร้างอัตราภาษีในกลุ่มสินค้าที่กระทบต่อสุขภาพมีราคาขยับตัวสูงขึ้นทั้งในส่วน “ยาสูบ เบียร์ สุรา”รวมไปถึง “เครื่องดื่มที่มีค่าความหวาน”ซึ่งยังไม่เคยมีการจัดเก็บภาษีก็ได้เริ่มจัดเก็บไปด้วย เพราะรวมอยู่ในกลุ่มสินค้าทำลายสุขภาพเช่นกัน

น้ำมันพืชที่ดีจะต้องไม่ผ่านการให้ความร้อนและใช้ซ้ำ ซึ่งจะเป็นการเติมไฮโดรเจนให้แก่น้ำมัน ทำให้น้ำมันเปลี่ยนเป็นชนิดทรานซ์ซึ่งมีผลเสียต่อร่างกาย บริโภคไขมันไม่อิ่มตัวแทนไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานซ์ ไขมันที่บริโภคจะเป็นส่วนผสมของกรดไขมันชนิดต่างๆ ซึ่งให้ผลต่อร่างกายแตกต่างกันออกไป

สธ.เสนอบริจาคเงินให้ รพ. ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เผยกรมสรรพากรอยู่ระหว่างชง ครม.เพื่อประกาศเป็น พ.ร.ฎ. ด้าน “หมอเจตน์” ชูเป็นแนวทางหนึ่งแก้ปัญหาการเงิน รพ. ระบุคลังเห็นชอบให้บริจาคเข้า รพ.โดยตรง หวังให้ สตง.ตรวจสอบได้ ไม่รวมบริจาคผ่านมูลนิธิ